องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
[ ดูทั้งหมด ]
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.ปากช่อง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ฝ่ายนโยบายและแผน) จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 3 คณะ คือ 1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการสนับสนุ...
 
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแ...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ
  โครงการป้องกันและควบคุมโดรคพิษสุนัขบ้า 2563
  มาตราการ 7ข้อ สู้ฝุ่น PM2.5
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเล...
  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการวันเด็ก 63
  ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562