องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ 2562


1 มีนาคม 2562 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายก อบต.ปากช่อง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สระว่ายน้ำสหกรณ์บริการภูตะวัน - ปากช่อง จำกัด ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.ปากช่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากช่องให้รู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

ต้องขอขอบคุณประธานสหกรณ์บริการภูตะวัน - ปากช่อง จำกัด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ๆใช้ในการฝึกฯ และขอขอบคุณคณะทำงานทุกๆท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำประโยชน์แก่เยาวชน

2023-01-17
2023-01-05
2022-12-21
2022-12-07
2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08