องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ พระคติธรรม โอวาทผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]2
2 จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2564 เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]11
3 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]10
4 คู่มือวัคซีนสู้โควิด [ 11 พ.ค. 2564 ]30
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]25
6 คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 4 ก.พ. 2564 ]54
7 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2564 ]669
8 จดหมายข่าว ฉบับเดือน ตุลาคม 2563-มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]73
9 ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]59
10 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้ขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 15 ม.ค. 2564 ]76
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 1 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]27
12 คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่ [ 6 ม.ค. 2564 ]62
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ช่วงเดือนเม.ย.63-ก.ย.63 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]2
14 แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 27 พ.ย. 2563 ]65
15 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]72
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]29
17 ประกาศรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]1
18 คำสั่งอบต.ปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต.ปากช่องให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]2
19 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]1
20 คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16