องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
 


โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่(2564)


วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 00.09 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด เสร็จสิ้นภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564

2021-08-27
2021-06-22
2021-06-17
2021-04-27
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-03
2021-02-24
2021-01-06