องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ(ร.ร.ในพื้นที่ตำบลปากช่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ปากช่อง พร้อมด้วย อปพร. จัดกิจกรรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปากช่องวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือผู้จมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

2021-08-27
2021-06-22
2021-06-17
2021-04-27
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-03
2021-02-24
2021-01-06