องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ปากช่อง


     วันที่ 19 เมษายน 2565 ฝ่ายนโยบายและแผน อบต.ปากช่อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ปากช่อง เพื่อร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2556-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

2023-01-17
2023-01-05
2022-12-21
2022-12-07
2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08