องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ปากช่อง พร้อมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ปากช่อง พร้อมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกอบต.ปากช่อง ,สมาชิกสภาอบต. และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากช่อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08
2022-07-08
2022-06-26
2022-05-17
2022-05-12