องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


ประชุมคกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง 1/65


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง นำโดย นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ประธานกรรมการ กองทุนฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง เพื่อแจ้งให้ทราบ

- การดำเนินการทางด้านบัญชีของกองทุนฯ

- รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง

- สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง

- พิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชน ตำบลปากช่อง เพิ่ทเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

- พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08
2022-07-08
2022-06-26
2022-05-17
2022-05-12