องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับโรงเรียนภายในตำบลปากช่อง จำนวน 6 โรงเรียน โดยมี โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) , โรงเรียนวัดบันไดม้า , โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น, โรงเรียนบ้านลำทองหลาง , โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ , โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ซักซ้อมขั้นตอนของการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08
2022-07-08
2022-06-26
2022-05-17
2022-05-12