องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 22  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลปากช่อง เพื่อยกระดับความรู้คุณภาพชีวิตและโอกาส หลังจากสถานการณ์โควิดคลายล็อก เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ 2565

2023-01-17
2023-01-05
2022-12-21
2022-12-07
2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08