องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปากช่อง


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง งานสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปากช่อง กิจกรรม อบรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณพ่อคุณแม่วัยใส) ประจำปี พ..ศ. 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองมะค่า และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08
2022-07-08
2022-06-26
2022-05-17
2022-05-12