องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565


ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นายอภิสิทธิ์ แสงรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า โดยมีกิจกรรม ⏭การขอขมาพระแม่คงคา, ⏭การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ , ⏭การแสดงบนเวทีของนักเรียนบ้านหนองมะค่า

2023-01-17
2023-01-05
2022-12-21
2022-12-07
2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08