องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558


 
 
ในวันที่ 8 ก.ย.2558 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

2023-01-17
2023-01-05
2022-12-21
2022-12-07
2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08