องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 3 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้กับ อปพร. ในเรื่องของการใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดในการดูแลความปลอดภัยทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การฝึกวิธีการกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆ และการจำลองสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อให้โจทย์แก่ อปพร.ในการแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มากประสบการณ์จาก สถานีตำรวจภูธรปากช่อง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น อบต.กุดเพียขอม จังหวัดขอนแก่น และ ทต.สีมามงคล จังหวัดนครราชสีมา
2023-01-17
2023-01-05
2022-12-21
2022-12-07
2022-11-10
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-08