องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552
Updated 2020-12-19

คณะผู้บริหาร


นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-6272727


นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล นายอภิสิทธิ์ แสงรัศมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-5698978
โทร. 089-9492737

นายประพฤติ กิติสุนทร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 064-0787979