องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
กิจการงานสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2564 ]18
2 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]15
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]10
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]11
5 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]12
6 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]11
8 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]9
9 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]11
10 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]1057
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]7
12 คำสั่งอำเภอปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 30 ต.ค. 2563 ]13
13 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]7
14 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]8
15 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]9
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]11
17 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]9
18 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
19 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]8
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6