องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]28
2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]30
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]27
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบตุลาคม-2561 ครั้งที่2/2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]29
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]35
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบตุลาคม-2560 ครั้งที่2/2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]29
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน2560 ครั้งที่1/2560 [ 10 พ.ค. 2560 ]28