องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ทางหลวง-เคบิ้น) หมู่ 10 บ้านหนองกะโตวา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]13
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน วัดหลังเหว) หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]12
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ปากทางบ้านผู้ใหญ่ยัง-บ้านนายรำพึง) หมู่ 2 บ้านหนองผักเสน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]12
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แยกย่าโม-บ้านพี่แมว) หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]9
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ 14 บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]16
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (หนองมะค่า-หนองสวอง) หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]10
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน (คุ้มลำใบดก) หมู่ 15 บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]12
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นกลางหมู่บ้าน (จากโนนอารีย์-คุ้มเขารวก) หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]11
9 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน (คุ้มลำใบดก) หมู่ 15 บ้านเหนือ [ 9 ธ.ค. 2563 ]11
10 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (หนองมะค่า-หนองสวอง) หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า [ 9 ธ.ค. 2563 ]11
11 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ 14 บ้านซับน้ำเย็น [ 9 ธ.ค. 2563 ]16
12 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ทางหลวง-เคบิ้น) หมู่ 10 บ้านหนองกะโตวา [ 9 ธ.ค. 2563 ]12
13 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน (จากโนนอารีย์-คุ้มเขารวก) หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์ [ 8 ธ.ค. 2563 ]17
14 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แยกย่าโม-บ้านพี่แมว) หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์ [ 8 ธ.ค. 2563 ]16
15 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ปากทางบ้านผู้ใหญ่บุญยัง-บ้านนายรำพึง) หมู่ 2 บ้านหนองผักเสน [ 8 ธ.ค. 2563 ]13
16 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน วัดหลังเหว) หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์ [ 8 ธ.ค. 2563 ]10
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านแก่นท้าว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ย. 2563 ]11
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณซอย 5) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งประทุน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ย. 2563 ]13
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณซอย 8 กระรัต) หมู่ที่ 18 บ้านตลาดน้อยหน่า ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ย. 2563 ]10
20 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (หนองมะค่า-หนองสวอง) หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า [ 9 พ.ย. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5