องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตสมุนไพร 2565


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้าและการอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (คทช.)จำกัด หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากร นายสำเนา จันทวาส (ลุงเนา) จากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ ไพฑูรย์ จากศูนย์เรียนรู้พืชพรรณไม้ท้องถิ่น มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

#ดำเนินงานโดย สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร อบต.ปากช่อง

2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15