องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]10
2 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]5
3 จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]16
4 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]17
6 จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]118
7 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]12
8 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]144
9 ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]146
10 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องกำหนดเขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 9 ก.พ. 2567 ]83
12 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]43
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]21
14 ใบสมัครเข้าประกวดป่าชุมชนโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน [ 25 ม.ค. 2567 ]41
15 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]21
16 จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]46
17 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]24
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]13
19 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 12 ธ.ค. 2566 ]19
20 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21