องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ [ 22 พ.ค. 2566 ]48
2 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]18
3 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]24
4 ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2566 ]23
5 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น ผ่านทางระบบกลางกฎหมาย [ 23 ก.พ. 2566 ]16
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ปากช่อง พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]19
8 ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]13
9 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 7 ก.พ. 2566 ]22
10 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 7/66 ต.ค.65-ม.ค..66 [ 6 ก.พ. 2566 ]15
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 31 ม.ค. 2566 ]25
12 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2566 ]18
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]20
14 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ธ.ค. 2565 ]25
15 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน - เดือน กันยายน 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]37
16 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]97
17 หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง [ 2 ก.ย. 2565 ]65
18 ประชาสัมพันธ์บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [ 4 ส.ค. 2565 ]71
19 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2565 ]80
20 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18