องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 392 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง [ 28 พ.ย. 2566 ]4
3 จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]44
4 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]1
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส.ถ.๔/๔ [ 27 ต.ค. 2566 ]23
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส.ถ.๔/๕ [ 27 ต.ค. 2566 ]25
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2566 ]42
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากช่อง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2566 ]33
9 จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]47
10 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
11 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 15 ก.ย. 2566 ]27
12 ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย [ 14 ก.ย. 2566 ]104
13 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 3/2566 ประจำเดือนเดือน สิงหาคม2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]80
14 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]0
15 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]75
16 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]1
17 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 1/2566 ประจำเดือนเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]59
18 ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 3 ก.ค. 2566 ]69
19 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]26
20 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ [ 22 พ.ค. 2566 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20