องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

1. สำนักงานปลัด

       - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ 5 ปี) จำนวน 1 อัตรา

      - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. กองคลัง

  - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา

 

รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ