องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ออนไลน์          0000001    คน
วันนี้                 0000025    คน
สัปดาห์นี้           0000087    คน
เดือนนี้              0000886    คน
ปีนี้                   0002850   คน
ทั้งหมด             0002850    คน
เริ่มนับสถิติ 15 มีนาคม 2566
  การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ย...
  การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 

 
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 244 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร 044-318001โทรสาร 044-318110
E- mail: admin@pakchongsao.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign