องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 22  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลปากช่อง เพื่อยกระดับความรู้คุณภาพชีวิตและโอกาส หลังจากสถานการณ์โควิดคลายล็อก เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ 2565

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16