องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด อบต.ปากช่อง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรม อบรมอาชีพประกอบอาหารนานาชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรและในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง

2023-03-31
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-01