องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการตั้งจุดบริการปีใหม่ 2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายก อบต.ปากช่อง พร้อมด้วยท่านรองนายก ท่านปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ จุดบริการประชาชนมอเตาถ่าน (หลังเหว) พร้อมทั้ง ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ในสังกัด และ อปพร. ที่เสียสละเวลามาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว

2023-03-31
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-01