องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 ศพด.บ้านบันไดม้า


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า

#สนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

#กองการศึกษา

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16