องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มอบหมายให้ นายประเที่ยง จันทรัตน์ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง

#สนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

#กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16