องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส่งมอบให้กับบุคคลที่มีภาวะการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้พื้นที่ตำบลปากช่อง


เดือนกุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ลงพื้นที่นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส่งมอบให้กับบุคคลที่มีภาวะการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปากช่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16