องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2567


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มอบหมายให้นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และนางพิศมัย ไกรดงพลองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล อันตรายที่เกิดจากโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16