องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ และกิจกรรม big cleaning day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2567


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มอบหมายให้ นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนจิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ และกิจกรรม big cleaning day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านลำทองหลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21
2024-02-16