องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 14 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567   หมู่ที่ 5  บ้านหนองมะค่า

ดำเนินโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2024-05-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21