องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปากช่อง 2567


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง ร่วมเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปากช่อง

กิจกรรมที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใกล้สู่วัยผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ดำเนินงานโดย

#งานสวัสดิการสังคม (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2024-05-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-14
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-21