องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]30
2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินนแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 21 ก.พ. 2565 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]26
5 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]26
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]27
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]24
8 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]23
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]26
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]29
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]25
12 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]26
13 งบทดลองเดือนเมษายน 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]25
14 งบทดลองเดือนเมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2561 ]27
15 งบทดลองเดือนมีนาคม2560 [ 12 เม.ย. 2561 ]25
16 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]26
17 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]24
18 งบทดลองเดือนมกราคม 2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]27
19 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 [ 9 ม.ค. 2561 ]29
20 งลทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5