องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2560


โครงการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2560 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 - ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 22 หมู่ เพื่อรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ - รับขึ้นทะเบียนในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500 และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2023-12-01
2023-12-01
2023-12-01
2023-12-01
2023-10-11
2023-10-11
2023-08-29
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-17