องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 15 ก.ย. 2566 ]3
2 ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย [ 14 ก.ย. 2566 ]56
3 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 3/2566 ประจำเดือนเดือน สิงหาคม2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]48
4 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]49
5 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 1/2566 ประจำเดือนเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]35
6 ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 3 ก.ค. 2566 ]47
7 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ [ 22 พ.ค. 2566 ]90
8 จดหมายข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]8
9 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]38
10 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]55
11 ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2566 ]38
12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น ผ่านทางระบบกลางกฎหมาย [ 23 ก.พ. 2566 ]34
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]29
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ปากช่อง พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]39
15 ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]31
16 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 7 ก.พ. 2566 ]40
17 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 7/66 ต.ค.65-ม.ค..66 [ 6 ก.พ. 2566 ]35
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 31 ม.ค. 2566 ]47
19 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2566 ]41
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19