องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/2567 เดือนมิถุนายน 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]7
2 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]4
3 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 25 มิ.ย. 2567 ]12
4 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]7
5 จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/2567 เดือนพฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]9
6 จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]16
7 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]10
8 จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]20
9 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]25
11 จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]128
12 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]14
13 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]160
14 ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]165
15 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]17
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องกำหนดเขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 9 ก.พ. 2567 ]104
17 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]47
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]27
19 ใบสมัครเข้าประกวดป่าชุมชนโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน [ 25 ม.ค. 2567 ]46
20 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22