องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]133
182 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2562 ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]131
183 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]125
184 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]131
185 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]139
186 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 10 ก.ค. 2562 ]124
187 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]163
188 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]159
189 รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Mobile Applicatication [ 10 มิ.ย. 2562 ]136
190 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]128
191 คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง [ 10 มิ.ย. 2562 ]141
192 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]165
193 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]183
194 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]123
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 พ.ค. 2562 ]129
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2562 ]141
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2562 ]143
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ค. 2562 ]123
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]168
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]114
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21