องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]113
202 ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา [ 8 ต.ค. 2561 ]154
203 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3 รูปแบบ [ 8 ต.ค. 2561 ]118
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]157
205 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]120
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]141
207 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]107
208 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]111
209 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic [ 2 ส.ค. 2561 ]116
210 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]116
211 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]108
212 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 มิ.ย. 2561 ]106
213 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2561 ]112
214 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่2/2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]104
215 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2561 ]104
216 รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงาน(ITA 2560) [ 31 พ.ค. 2561 ]107
217 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]106
218 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2561 ]107
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ [ 18 พ.ค. 2561 ]100
220 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.ปากช่อง ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลปากช่อง [ 9 พ.ค. 2561 ]190
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19