องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (บริเวณเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2560 ]96
202 ประชาสัมพันธ์>>>>ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ****ในระยะเวลาที่กำหนด**** [ 10 พ.ย. 2560 ]93
203 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]83
204 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]85
205 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]93
206 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (Khowledge Management : KM) ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]79
207 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]80
208 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]85
209 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 8 ต.ค. 2560 ]89
210 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]88
211 ประกาศ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]123
212 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]90
213 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเว้นภารกิจ [ 31 ส.ค. 2560 ]127
214 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเว้นภารกิจ [ 31 ส.ค. 2560 ]98
215 การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 22 ส.ค. 2560 ]126
216 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 5 พ.ค. 2560 ]95
217 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปากช่อง [ 3 เม.ย. 2560 ]95
218 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปากช่อง [ 3 เม.ย. 2560 ]135
219 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 20 มี.ค. 2560 ]92
220 ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2560 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18