องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]142
202 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1/2562 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]147
203 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 10 ก.ค. 2562 ]133
204 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]172
205 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]169
206 รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Mobile Applicatication [ 10 มิ.ย. 2562 ]155
207 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]137
208 คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง [ 10 มิ.ย. 2562 ]153
209 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]176
210 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]194
211 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]134
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 พ.ค. 2562 ]139
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2562 ]151
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2562 ]159
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ค. 2562 ]132
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]183
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]129
218 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 11 ก.พ. 2562 ]141
219 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของอบต.ปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.พ. 2562 ]184
220 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]144
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22