องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 20 มี.ค. 2560 ]96
222 ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2560 ]167
223 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านสมุนไพรในพื้นที่ ตำบลปากช่อง [ 15 ก.พ. 2560 ]95
224 ปราชญ์ชาวบ้านตำบลปากช่อง [ 17 ม.ค. 2560 ]151
225 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]96
226 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 8 ธ.ค. 2559 ]97
227 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]91
228 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารให้ปลัดการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 14 ต.ค. 2559 ]115
229 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]89
230 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 3 ต.ค. 2559 ]102
231 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 23 ก.ย. 2559 ]106
232 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน [ 7 ก.ย. 2559 ]156
233 ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนกงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 ก.ค. 2559 ]108
234 บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น [ 8 ก.ค. 2559 ]97
235 ตัวอย่างกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]119
236 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]106
237 คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]138
238 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]105
239 คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]104
240 เรื่องซักซ้อมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล [ 8 ก.ค. 2559 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18