องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2561 ]136
222 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 22 พ.ย. 2560 ]103
223 ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทยทั้งชาติ [ 22 พ.ย. 2560 ]105
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (บริเวณเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2560 ]118
225 ประชาสัมพันธ์>>>>ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ****ในระยะเวลาที่กำหนด**** [ 10 พ.ย. 2560 ]109
226 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]101
227 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]99
228 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]112
229 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (Khowledge Management : KM) ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]103
230 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]96
231 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]100
232 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 8 ต.ค. 2560 ]106
233 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]105
234 ประกาศ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]142
235 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]105
236 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเว้นภารกิจ [ 31 ส.ค. 2560 ]147
237 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเว้นภารกิจ [ 31 ส.ค. 2560 ]115
238 การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 22 ส.ค. 2560 ]144
239 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 5 พ.ค. 2560 ]110
240 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปากช่อง [ 3 เม.ย. 2560 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19