องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]149
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]199
243 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]143
244 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]179
245 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]145
246 ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา [ 8 ต.ค. 2561 ]198
247 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3 รูปแบบ [ 8 ต.ค. 2561 ]152
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]194
249 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]148
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]172
251 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]139
252 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]156
253 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic [ 2 ส.ค. 2561 ]150
254 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]150
255 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]141
256 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 มิ.ย. 2561 ]155
257 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2561 ]155
258 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่2/2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]133
259 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2561 ]133
260 รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงาน(ITA 2560) [ 31 พ.ค. 2561 ]148
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22