องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่2/2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]123
242 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเมษายน-2561 ครั้งที่1/2561 [ 10 มิ.ย. 2561 ]121
243 รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงาน(ITA 2560) [ 31 พ.ค. 2561 ]127
244 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]122
245 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2561 ]131
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ [ 18 พ.ค. 2561 ]117
247 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.ปากช่อง ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลปากช่อง [ 9 พ.ค. 2561 ]215
248 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2561 ]151
249 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 22 พ.ย. 2560 ]121
250 ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทยทั้งชาติ [ 22 พ.ย. 2560 ]124
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (บริเวณเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2560 ]138
252 ประชาสัมพันธ์>>>>ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ****ในระยะเวลาที่กำหนด**** [ 10 พ.ย. 2560 ]137
253 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]128
254 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]112
255 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]127
256 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (Khowledge Management : KM) ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]120
257 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]111
258 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]115
259 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 8 ต.ค. 2560 ]121
260 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21