องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรองระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]149
242 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 ต้น [ 30 มิ.ย. 2559 ]558
243 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete(บริเวณเส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองอีเหลอ) บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]212
244 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่) บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]291
245 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]168
246 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณกลุ่มวัดถ้ำเขาสามตา) บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]187
247 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 15) จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ค. 2559 ]153
248 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านผช.บุญจันทร์) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]203
249 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านนายยน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 22 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]236
250 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 20 [ 29 มี.ค. 2559 ]104
251 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเคฟซีล หมู่ที่ 21 [ 29 มี.ค. 2559 ]101
252 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 29 มี.ค. 2559 ]108
253 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]109
254 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]116
255 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 [ 29 มี.ค. 2559 ]116
256 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 13 [ 29 มี.ค. 2559 ]109
257 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 16 [ 29 มี.ค. 2559 ]113
258 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 [ 28 มี.ค. 2559 ]116
259 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 17 [ 28 มี.ค. 2559 ]113
260 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 15 [ 28 มี.ค. 2559 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18