องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 392 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]114
262 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารให้ปลัดการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 14 ต.ค. 2559 ]135
263 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]111
264 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 3 ต.ค. 2559 ]126
265 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 23 ก.ย. 2559 ]130
266 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน [ 7 ก.ย. 2559 ]180
267 ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนกงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 ก.ค. 2559 ]129
268 บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น [ 8 ก.ค. 2559 ]121
269 ตัวอย่างกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]147
270 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]127
271 คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]159
272 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]128
273 คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]125
274 เรื่องซักซ้อมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล [ 8 ก.ค. 2559 ]128
275 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรองระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]173
276 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 ต้น [ 30 มิ.ย. 2559 ]870
277 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete(บริเวณเส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองอีเหลอ) บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]236
278 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่) บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]375
279 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]197
280 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณกลุ่มวัดถ้ำเขาสามตา) บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]213
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20