องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 10 [ 28 มี.ค. 2559 ]102
262 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 22 [ 28 มี.ค. 2559 ]111
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่่ที่ 14 [ 28 มี.ค. 2559 ]109
264 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2559 ]113
265 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 22) [ 28 มี.ค. 2559 ]112
266 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2559 ]103
267 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่1 [ 25 มี.ค. 2559 ]102
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]104
269 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2559 ]102
270 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล หมู่่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 25 มี.ค. 2559 ]106
271 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (หมู่่ที่ 4 , หมู่ที่ 5) [ 25 มี.ค. 2559 ]101
272 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2559 ]101
273 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]98
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10) [ 25 มี.ค. 2559 ]133
275 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 9 [ 25 มี.ค. 2559 ]102
276 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2559 ]98
277 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]106
278 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 18 (จำนวน ๒ โครงการ) [ 18 มี.ค. 2559 ]98
279 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 [ 18 มี.ค. 2559 ]110
280 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4) [ 18 มี.ค. 2559 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18