องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 11 [ 28 มี.ค. 2559 ]105
262 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 12 [ 28 มี.ค. 2559 ]108
263 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 10 [ 28 มี.ค. 2559 ]107
264 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 22 [ 28 มี.ค. 2559 ]117
265 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่่ที่ 14 [ 28 มี.ค. 2559 ]116
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2559 ]128
267 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 22) [ 28 มี.ค. 2559 ]118
268 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2559 ]112
269 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่1 [ 25 มี.ค. 2559 ]107
270 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]109
271 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2559 ]110
272 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล หมู่่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 25 มี.ค. 2559 ]119
273 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (หมู่่ที่ 4 , หมู่ที่ 5) [ 25 มี.ค. 2559 ]106
274 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2559 ]105
275 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]101
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10) [ 25 มี.ค. 2559 ]138
277 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 9 [ 25 มี.ค. 2559 ]108
278 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2559 ]102
279 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]114
280 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 18 (จำนวน ๒ โครงการ) [ 18 มี.ค. 2559 ]103
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18