องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]135
262 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2561 ]155
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ [ 18 พ.ค. 2561 ]130
264 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.ปากช่อง ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลปากช่อง [ 9 พ.ค. 2561 ]236
265 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2561 ]165
266 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 22 พ.ย. 2560 ]141
267 ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทยทั้งชาติ [ 22 พ.ย. 2560 ]142
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (บริเวณเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2560 ]146
269 ประชาสัมพันธ์>>>>ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ****ในระยะเวลาที่กำหนด**** [ 10 พ.ย. 2560 ]152
270 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]142
271 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]120
272 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]137
273 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (Khowledge Management : KM) ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]131
274 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]127
275 ประกาศใช้แผน ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 8 ต.ค. 2560 ]125
276 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 8 ต.ค. 2560 ]134
277 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]136
278 ประกาศ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]169
279 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]131
280 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเว้นภารกิจ [ 31 ส.ค. 2560 ]186
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22