องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 421 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 5 พ.ค. 2560 ]134
282 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปากช่อง [ 3 เม.ย. 2560 ]134
283 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ปากช่อง [ 3 เม.ย. 2560 ]180
284 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 20 มี.ค. 2560 ]130
285 ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2560 ]205
286 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านสมุนไพรในพื้นที่ ตำบลปากช่อง [ 15 ก.พ. 2560 ]132
287 ปราชญ์ชาวบ้านตำบลปากช่อง [ 17 ม.ค. 2560 ]190
288 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]131
289 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 8 ธ.ค. 2559 ]134
290 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]124
291 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารให้ปลัดการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 14 ต.ค. 2559 ]147
292 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]123
293 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 3 ต.ค. 2559 ]137
294 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 23 ก.ย. 2559 ]149
295 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน [ 7 ก.ย. 2559 ]195
296 ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนกงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 ก.ค. 2559 ]142
297 บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น [ 8 ก.ค. 2559 ]132
298 ตัวอย่างกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]158
299 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]138
300 คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]170
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22