องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 [ 18 มี.ค. 2559 ]121
282 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4) [ 18 มี.ค. 2559 ]123
283 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 3 [ 18 มี.ค. 2559 ]113
284 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 17 [ 18 มี.ค. 2559 ]108
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]112
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 18 มี.ค. 2559 ]112
287 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ [ 3 มี.ค. 2559 ]116
288 ประกาศโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณซอยปู่เล็ก) บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 มี.ค. 2559 ]237
289 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งถังประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายทอง) บ้านลำทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 มี.ค. 2559 ]128
290 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายธนากร) บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 มี.ค. 2559 ]172
291 รายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 19 ก.พ. 2559 ]157
292 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายเลิศ นารัน) หมู่ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2559 ]102
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยไผ่ตะวัน) หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2559 ]109
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้าน ส.อบต.แอ๊ด-ฟาร์มวัวน้าแจ๋ว) หมู่ที่ 4 [ 19 ม.ค. 2559 ]107
295 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบ้านป้าปุ้ย) หมู่ที่ 5 [ 19 ม.ค. 2559 ]108
296 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบุญเหลือฟาร์ม) หมู่ที่ 6 [ 19 ม.ค. 2559 ]175
297 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายเสรี) หมู่ที่ 8 [ 19 ม.ค. 2559 ]147
298 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายปรีชา) หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2559 ]141
299 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2559 ]150
300 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขาสวอง) หมู่ที่ 21 [ 19 ม.ค. 2559 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18