องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขารวก-แยกย่าโม) หมู่ที่ 19 [ 19 ม.ค. 2559 ]115
302 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 เข้าแท่งแล้ว [ 4 ม.ค. 2559 ]147
303 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ม.ค. 2559 ]154
304 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บริเวณกองวัคซีน) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง [ 28 ธ.ค. 2558 ]183
305 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]162
306 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 ต.ค. 2558 ]110
307 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 26 ต.ค. 2558 ]97
308 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]99
309 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]107
310 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 8 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]144
311 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 10 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]142
312 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]166
313 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ต.ค. 2558 ]138
314 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรรมเนียม ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]107
315 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 5 ต.ค. 2558 ]173
316 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 30 ก.ย. 2558 ]135
317 ข้อบัญญัติประจำปี 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]149
318 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]100
319 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 [ 27 ก.ค. 2558 ]169
320 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]142
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18