องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 421 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2559 ]149
302 คำอธิบายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน [ 8 ก.ค. 2559 ]135
303 เรื่องซักซ้อมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล [ 8 ก.ค. 2559 ]140
304 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรองระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]186
305 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 ต้น [ 30 มิ.ย. 2559 ]1095
306 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete(บริเวณเส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองอีเหลอ) บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]250
307 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่) บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]444
308 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]214
309 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณกลุ่มวัดถ้ำเขาสามตา) บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]229
310 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 15) จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ค. 2559 ]204
311 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านผช.บุญจันทร์) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]255
312 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มบ้านนายยน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 22 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 พ.ค. 2559 ]290
313 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 20 [ 29 มี.ค. 2559 ]142
314 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเคฟซีล หมู่ที่ 21 [ 29 มี.ค. 2559 ]134
315 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 29 มี.ค. 2559 ]145
316 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]143
317 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 14 [ 29 มี.ค. 2559 ]158
318 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 [ 29 มี.ค. 2559 ]153
319 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 13 [ 29 มี.ค. 2559 ]155
320 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 16 [ 29 มี.ค. 2559 ]160
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22