องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ม.ค. 2559 ]139
302 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บริเวณกองวัคซีน) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง [ 28 ธ.ค. 2558 ]153
303 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]148
304 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 ต.ค. 2558 ]103
305 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 26 ต.ค. 2558 ]91
306 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]95
307 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]99
308 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 8 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]140
309 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 10 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]136
310 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]145
311 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ต.ค. 2558 ]131
312 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรรมเนียม ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]101
313 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 5 ต.ค. 2558 ]150
314 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 30 ก.ย. 2558 ]113
315 ข้อบัญญัติประจำปี 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]144
316 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]95
317 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 [ 27 ก.ค. 2558 ]152
318 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]136
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องคู่งานบริการสำหรับมือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]149
320 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 3 ก.ค. 2558 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18