องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 421 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 [ 28 มี.ค. 2559 ]160
322 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 17 [ 28 มี.ค. 2559 ]144
323 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 15 [ 28 มี.ค. 2559 ]152
324 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 11 [ 28 มี.ค. 2559 ]138
325 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 12 [ 28 มี.ค. 2559 ]156
326 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 10 [ 28 มี.ค. 2559 ]141
327 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 22 [ 28 มี.ค. 2559 ]156
328 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่่ที่ 14 [ 28 มี.ค. 2559 ]154
329 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2559 ]168
330 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 22) [ 28 มี.ค. 2559 ]153
331 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำการปูผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2559 ]157
332 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่1 [ 25 มี.ค. 2559 ]156
333 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]150
334 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2559 ]146
335 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล หมู่่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 25 มี.ค. 2559 ]163
336 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (หมู่่ที่ 4 , หมู่ที่ 5) [ 25 มี.ค. 2559 ]140
337 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2559 ]145
338 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 5 [ 25 มี.ค. 2559 ]142
339 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10) [ 25 มี.ค. 2559 ]184
340 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 9 [ 25 มี.ค. 2559 ]140
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22