องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 23 มิ.ย. 2558 ]98
322 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 พ.ค. 2558 ]93
323 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 22) จำนวน 3 โครงการ ตำบลปากช่อง [ 8 พ.ค. 2558 ]97
324 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 19) จำนวน 2 โครงการ ตำบลปากช่อง [ 8 พ.ค. 2558 ]109
325 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13) จำนวน 4 โครงการ [ 10 เม.ย. 2558 ]96
326 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 18) จำนวน 2 โครงการ ตำบลปากช่อง [ 10 เม.ย. 2558 ]108
327 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 7 ม.ค. 2558 ]99
328 โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2557 ]138
329 การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]208
330 การจัดการองค์การความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 มิ.ย. 2557 ]91
331 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]136
332 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]92
333 การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]141
334 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง [ 14 ส.ค. 2556 ]93
335 ประชุมสภา อบต.ปากช่อง [ 9 ส.ค. 2556 ]98
336 ประกาศประชุมสภา อบต.ปากช่อง [ 5 ส.ค. 2556 ]95
337 หลักเกณฑ์และวิธีการ [ 5 ส.ค. 2556 ]95
338 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 5 มิ.ย. 2556 ]97
339 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 4 มิ.ย. 2556 ]93
340 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2556 ]93
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18