องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขาสวอง) หมู่ที่ 21 [ 19 ม.ค. 2559 ]162
322 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขารวก-แยกย่าโม) หมู่ที่ 19 [ 19 ม.ค. 2559 ]125
323 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 เข้าแท่งแล้ว [ 4 ม.ค. 2559 ]161
324 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ม.ค. 2559 ]165
325 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บริเวณกองวัคซีน) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง [ 28 ธ.ค. 2558 ]224
326 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]173
327 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 ต.ค. 2558 ]122
328 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 26 ต.ค. 2558 ]108
329 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]108
330 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]117
331 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 8 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]156
332 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 10 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]154
333 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]178
334 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ต.ค. 2558 ]149
335 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรรมเนียม ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]119
336 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 5 ต.ค. 2558 ]197
337 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 30 ก.ย. 2558 ]148
338 ข้อบัญญัติประจำปี 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]165
339 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]110
340 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 [ 27 ก.ค. 2558 ]181
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19