องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10) [ 25 มี.ค. 2559 ]187
342 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 9 [ 25 มี.ค. 2559 ]143
343 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2559 ]147
344 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]150
345 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 18 (จำนวน ๒ โครงการ) [ 18 มี.ค. 2559 ]144
346 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 [ 18 มี.ค. 2559 ]165
347 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4) [ 18 มี.ค. 2559 ]168
348 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 3 [ 18 มี.ค. 2559 ]159
349 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 17 [ 18 มี.ค. 2559 ]149
350 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2559 ]162
351 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 18 มี.ค. 2559 ]152
352 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ [ 3 มี.ค. 2559 ]169
353 ประกาศโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณซอยปู่เล็ก) บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 มี.ค. 2559 ]309
354 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งถังประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายทอง) บ้านลำทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 มี.ค. 2559 ]219
355 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายธนากร) บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 มี.ค. 2559 ]225
356 รายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 19 ก.พ. 2559 ]200
357 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านนายเลิศ นารัน) หมู่ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2559 ]144
358 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยไผ่ตะวัน) หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2559 ]159
359 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้าน ส.อบต.แอ๊ด-ฟาร์มวัวน้าแจ๋ว) หมู่ที่ 4 [ 19 ม.ค. 2559 ]140
360 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบ้านป้าปุ้ย) หมู่ที่ 5 [ 19 ม.ค. 2559 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22