องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยบุญเหลือฟาร์ม) หมู่ที่ 6 [ 19 ม.ค. 2559 ]212
362 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายเสรี) หมู่ที่ 8 [ 19 ม.ค. 2559 ]197
363 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณซอยนายปรีชา) หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2559 ]183
364 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2559 ]191
365 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขาสวอง) หมู่ที่ 21 [ 19 ม.ค. 2559 ]193
366 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณคุ้มเขารวก-แยกย่าโม) หมู่ที่ 19 [ 19 ม.ค. 2559 ]158
367 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 เข้าแท่งแล้ว [ 4 ม.ค. 2559 ]191
368 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ม.ค. 2559 ]194
369 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บริเวณกองวัคซีน) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง [ 28 ธ.ค. 2558 ]293
370 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]208
371 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 ต.ค. 2558 ]147
372 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 26 ต.ค. 2558 ]133
373 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]133
374 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]141
375 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล จำนวน 8 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]188
376 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 10 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]181
377 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ [ 21 ต.ค. 2558 ]211
378 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ต.ค. 2558 ]180
379 กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรรมเนียม ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]146
380 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 5 ต.ค. 2558 ]245
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22