องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 392 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จดหมายข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]31
22 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]60
23 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]79
24 ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2566 ]62
25 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น ผ่านทางระบบกลางกฎหมาย [ 23 ก.พ. 2566 ]59
26 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]51
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ปากช่อง พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]60
28 ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]42
29 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 7 ก.พ. 2566 ]53
30 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 7/66 ต.ค.65-ม.ค..66 [ 6 ก.พ. 2566 ]48
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 31 ม.ค. 2566 ]66
32 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2566 ]54
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]56
34 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ธ.ค. 2565 ]60
35 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน - เดือน กันยายน 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]69
36 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]29
37 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]34
38 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ช่วงเดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]39
39 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
40 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20