องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]50
22 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]27
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]14
24 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 12 ธ.ค. 2566 ]22
25 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]45
26 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]15
27 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง [ 28 พ.ย. 2566 ]27
28 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]2
29 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]2
30 จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]69
31 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]16
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส.ถ.๔/๔ [ 27 ต.ค. 2566 ]37
33 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส.ถ.๔/๕ [ 27 ต.ค. 2566 ]41
34 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2566 ]56
35 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากช่อง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2566 ]46
36 จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]68
37 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]33
38 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 15 ก.ย. 2566 ]44
39 ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย [ 14 ก.ย. 2566 ]272
40 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 3/2566 ประจำเดือนเดือน สิงหาคม2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]108
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22