องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) หมู่ 6 ตำบลปากช่อง [ 30 ก.ย. 2558 ]186
382 ข้อบัญญัติประจำปี 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]207
383 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]136
384 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 [ 27 ก.ค. 2558 ]220
385 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]192
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องคู่งานบริการสำหรับมือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]202
387 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 3 ก.ค. 2558 ]248
388 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 23 มิ.ย. 2558 ]156
389 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 พ.ค. 2558 ]134
390 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 22) จำนวน 3 โครงการ ตำบลปากช่อง [ 8 พ.ค. 2558 ]135
391 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 19) จำนวน 2 โครงการ ตำบลปากช่อง [ 8 พ.ค. 2558 ]166
392 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13) จำนวน 4 โครงการ [ 10 เม.ย. 2558 ]137
393 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 18) จำนวน 2 โครงการ ตำบลปากช่อง [ 10 เม.ย. 2558 ]167
394 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 7 ม.ค. 2558 ]148
395 โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2557 ]204
396 การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]501
397 การจัดการองค์การความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 26 มิ.ย. 2557 ]157
398 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]193
399 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]141
400 การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]265
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22