องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]101
42 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]125
43 ประชาสัมพันธ์ พระคติธรรม โอวาทผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]145
44 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 19 ก.ค. 2564 ]131
45 จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2564 เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]112
46 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]104
47 คู่มือวัคซีนสู้โควิด [ 11 พ.ค. 2564 ]103
48 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ปากช่อง ต.ค.63-มี.ค.64 ปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]120
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]98
50 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ.2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]130
51 คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 4 ก.พ. 2564 ]143
52 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2564 ]135
53 จดหมายข่าว ฉบับเดือน ตุลาคม 2563-มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]105
54 ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]134
55 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้ขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 15 ม.ค. 2564 ]352
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 1 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]102
57 คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่ [ 6 ม.ค. 2564 ]104
58 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ช่วงเดือนเม.ย.63-ก.ย.63 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]97
59 แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 27 พ.ย. 2563 ]161
60 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]104
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18