องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]15
42 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]2
43 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]97
44 จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]20
45 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]3
46 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 1/2566 ประจำเดือนเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]81
47 ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 3 ก.ค. 2566 ]88
48 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]42
49 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]3
50 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ [ 22 พ.ค. 2566 ]137
51 จดหมายข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]64
52 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]80
53 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]96
54 ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2566 ]80
55 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น ผ่านทางระบบกลางกฎหมาย [ 23 ก.พ. 2566 ]77
56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]69
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ปากช่อง พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]76
58 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]8
59 ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]68
60 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 7 ก.พ. 2566 ]66
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22