องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครรับ [ 7 ต.ค. 2564 ]132
62 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 ต.ค. 2564 ]116
63 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 ต.ค. 2564 ]121
64 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]120
65 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]136
66 ประชาสัมพันธ์ พระคติธรรม โอวาทผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]157
67 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 19 ก.ค. 2564 ]151
68 จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 2/2564 เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]129
69 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]114
70 คู่มือวัคซีนสู้โควิด [ 11 พ.ค. 2564 ]113
71 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ปากช่อง ต.ค.63-มี.ค.64 ปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]132
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]109
73 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ.2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]152
74 คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 4 ก.พ. 2564 ]197
75 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2564 ]151
76 จดหมายข่าว ฉบับเดือน ตุลาคม 2563-มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]117
77 ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]147
78 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้ขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 15 ม.ค. 2564 ]523
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 1 ประจำปีีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]114
80 คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่ [ 6 ม.ค. 2564 ]113
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19