องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ฉบับที่ 7/66 ต.ค.65-ม.ค..66 [ 6 ก.พ. 2566 ]71
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 31 ม.ค. 2566 ]82
63 ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2566 ]71
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]73
65 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ธ.ค. 2565 ]77
66 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน - เดือน กันยายน 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]88
67 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]43
68 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]48
69 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ช่วงเดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]52
70 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
71 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]37
72 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]140
73 หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง [ 2 ก.ย. 2565 ]228
74 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]32
75 ประชาสัมพันธ์บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [ 4 ส.ค. 2565 ]114
76 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2565 ]117
77 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]103
78 ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2564 (ผลงานปี 2563) [ 4 ส.ค. 2565 ]149
79 ประกาศสภาอบต.ปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]36
80 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]47
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22