องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 379 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ช่วงเดือนเม.ย.63-ก.ย.63 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]110
82 แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 27 พ.ย. 2563 ]192
83 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]120
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]171
85 ประกาศรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]128
86 คำสั่งอบต.ปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต.ปากช่องให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]182
87 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]117
88 คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]153
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]160
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]115
91 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]113
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความพร้อมรับผิด [ 19 ต.ค. 2563 ]119
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัต้ราชการแทน ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]108
94 จดหมายข่าว ฉบับเดือน มิถุนายน 2563-กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]131
95 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]119
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]104
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]112
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]114
99 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]120
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ [ 14 ก.ย. 2563 ]109
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19